top of page
מגזין לייד כותר

מגזין ליידי גלובס

הורדה.png
מגזין ליידי טקסט

המגזין, שהיה הזירה המרכזית של המנהיגות הנשית בישראל, הביא שורה ארוכה של פרויקטים חלוציים - לרבות פרויקט לוחמות המוסד המבצעיות לראשונה בתולדות המדינה. עוד פרויקטים מרכזיים: 50 המשפיעות, נשות המופת של ישראל, 70 הצעירות המבריקות ועוד. המגזין התבסס על פורמט של גיליונות נושא. במשך 12 שנים בכל גיליון נחקר תחום אחר בפסיכולוגיה של הניהול וההגשמה העצמית

שערי ליידי

שערים ליידי גלובס

דנה.jpg
פרוייקט 1

משנת 2008 עד 2019

 המשפיעות
ליידי גלובס 2019

lady 252.jpg
bottom of page