top of page
פורום המנהיגות

The Female Leadership Forum of Israel

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

פורום המנהיגות הנשית של ישראל - החזון

המטרה של המיזם - לחתור לשוויון מגדרי בחברה הישראלית ולייצוג שוויוני במוקדי קבלת ההחלטות. שוויון לא יכול להתקיים מבלי שנשים ישבו בשולחן מקבלי ההחלטות. במסגרת המיזם אנו מבקשות לחזק ולהצמיח את המובילות הנשית בארץ, להפיץ ידע ולסייע בגיבוש השקפת עולם רחבה ומקדמת עבור נשים.

 

מטרת הפורום 

 

מטרת הפורום להצמיח, לחזק ולחבר נשים מובילות בארץ, העומדות בראשי ארגונים במגזר הפרטי והציבורי, כחלק מהחזון להרחבת שדרת המנהיגות הנשית בארץ וקידום שוויון מגדרי. החזון מושתת על ההבנה כי לא יכול להתקיים שוויון אמיתי מבלי שנשים ישבו בשולחן מקבלי ההחלטות, ממנו הודרו במשך שנים.  

הצורך בהקמת הפורום נולד על רקע תופעה בולטת של בדידות בצמרת, מצד אחד, וכן נוכח העובדה שלאחרונה חלה בישראל נסיגה באיוש תפקידי מפתח על ידי נשים בראש המערכות הגדולות. זאת, חרף העובדה, שעד לשנים האחרונות חלה התקדמות ליניארית ומתמדת בנושא, עד למצב שבו בראש הכלכלה הישראלית, הממשל, הרגולציה והתאגידים הבנקאיים, בלט ייצוג מרשים של מנהלות בעמדות הבכירות ביותר, תופעה שהייתה חסרת תקדים בעולם.

תמונות הפורום
רקע הפורום
רקע

פורום המנהיגות הנשית של ישראל הוקם במהלך שנת 2020. מדובר בפורום מנכ"ליות ומדעניות שעומדות בראש המערכות הגדולות במדינה מכל תחומי הפעילות. את מפגשי הפורום מנחה ורד רמון ריבלין במסגרת קבוצות מצומצמות (במרחב מוגן ודיסקרטי), שעוסקות בפיתוח אישי ומנהיגות, בדרך של הצמחה הדדית. 
 

הדרך להשגת המטרה

 

מפגשי המנכ"ליות מבוססים על שיתוף של קונפליקטים, דילמות, אתגרים וכלים אפקטיביים - בחברת נשים שהמכנה המשותף שלהם הוא העמדה הבכירה ביותר בארגון. כך מתאפשרת חשיפה למחקרים, תצפיות ופרדיגמות חשיבה מתחומים שונים, הרחבת תודעה וחדשנות, למידה והשראה הדדית. מנכ"ליות אלה שפועלות בשדות שונים לא היו נפגשות בדרך אחרת. הפורום כולל בין היתר את הבכירות והמדעניות שזכו בתואר "אשת השנה" על עשיה פורצת דרך.

מה קורה כשמדענית טילים נפגשת עם המפקחת על הבנקים ועם מנכ"לית חברת הי טק גדולה, עם יו"רית חברת כרטיסי אשראי ועם המדענית שמפתחת תרופות פורצות דרך? קורה פורום המנהיגות הנשית של ישראל

השתתפות בפורום

אנחנו מציינות שלוש שנים להפעלת מיזם פורום המנהיגות שנוסד כדי להוות פלטפורמה לנשים מנהיגות למטרת צמיחה הדדית, רשת תמיכה והתייעצות, מקור להשראה וחיבור לנשים מובילות אחרות.

מפגשי הפורום מהווים פלטפורמה לשיתופי פעולה בין מנכ"ליות בכירות על בסיס קבוע ועמוק וכן לחיזוק המנהיגות הנשית בארץ, להטמעת תפיסת עולם הדוגלת בהצמחת המנהיגות הנשית העתידית בארגונים שהן מופקדות עליהם. 

פיתוח תכני הפעילות בפורום מיועד לתמוך במסע הצמיחה של כל אחת מהמשתתפות ולקדם הטבעת חותם, פריצות דרך ואימפקט. 

השנה אנו מתכוונות להעמיק פעילות המפגשים דרך חיזוק העיסוק במנהיגות, התפתחות אישית, מימוש ודיוק עצמי. ללמוד לשגשג וגם לייצר רווחה נפשית. במפגשים מוצגים מחקרים ותובנות ומתקיים שיח שמאפשר לכל אחת לעשות רפלקציה לעולמה וחוויותיה.

המפגשים הקבועים מתקיימים על בסיס חודשי בקבוצות מצומצמות. כל מפגש מתקיים סביב נושא שנקבע מראש ונמשך כשעתיים וחצי. התוכנית כוללת 10 מפגשים בשנה וכן אירועים משותפים חוצי קבוצות.

הכניסה לפורום מחייבת דרג מנכ"ליות.

כיווני פעילות עתידיים 

התוכנית היא להקים מעגלים רבים נוספים שיאפשרו לנשים לבקע את התופעה הקיימת של נחיתות במוקדי קבלת החלטות. הכוונה היא לשלב נשים בעלות פוטנציאל להצמחת דור המנהיגות הבא.

תמונות הפורום
תמונה מס 2